Νερό ελεύθερο πυρετογόνων

Προϊόν υπό ανάπτυξη

To νερό ελεύθερο πυρετογόνων της WaterLab είναι ειδικά επεξεργασμένο νερό, το οποίο προορίζεται για τον έλεγχο των ενδοτοξινών. Συγκεκριμένα, το νερό ελεύθερο πυρετογόνων (Pyrogen free water) χρησιμοποιείται για την ανασύσταση του αντιδραστηρίου LAL και της CSE, καθώς και για την αραίωση διαλυμάτων και προτύπων για τις δοκιμές των βακτηριακών ενδοτοξινών (LAL reagents & LAL assays).

Χαρακτηριστικά δις αποσταγμένου νερού για εργαστηριακή χρήση

 • Formula: H2O
 • Μοριακό Βάρος: 18,00
 • Ειδική Πυκνότητα: 1 L = 1 Kg
 • Άχρωμο, διαυγές υγρό
 • pH 5.0- 7.0
 • Συγκέντρωση free β-glucan: ≤ 1.56 pg/mL
 • Συγκέντρωση Ενδοτοξινών: ≤ 0,001 mg/L

Συσκευασία δις αποσταγμένου νερού

 • Αποστειρωμένοι PET περιέκτες των 50 ml που συσκευάζονται σε χαρτοκιβώτια (30x50ml)
  Κωδικός προϊόντος: PWP00050
 • Αποστειρωμένοι PET περιέκτες των 100 ml που συσκευάζονται σε χαρτοκιβώτια (30x100ml)
  Κωδικός προϊόντος: PWP000100
 • Αποστειρωμένοι PET περιέκτες των 500 ml που συσκευάζονται σε χαρτοκιβώτια (12x500ml)
  Κωδικός προϊόντος: PWP000500
 • Αποστειρωμένοι PET περιέκτες των 1000 ml που συσκευάζονται σε χαρτοκιβώτια (12x1000ml)
  Κωδικός προϊόντος: PWP0001
Created by Advalue